direct naar inhoud van 1.2. Agrarische bebouwing buiten bouwvlak
concept
NL.IMRO.9930.ra1674bgwouw-0001

1.2. Agrarische bebouwing buiten bouwvlak

In het plan wordt in de artikelen 3.3.3 & 4.3.5 het bouwen van veldschuren en schuilhutten buiten een bouwvlak toegestaan. Wij zien dit als het vestigen van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling welke conform artikel 1.2.1 lid 2 onder a plaats moet vinden binnen bestaande bouwvlakken. De regeling in het plan om o.a. veldschuren en schuilhutten buiten een bouwvlak toe te staan, levert strijdigheid op met het ontwerp van de Verordening Ruimte fase 2.