direct naar inhoud van 1.3. Paardenhouderij Hoeksebaan 3
concept
NL.IMRO.9930.ra1674bgwouw-0001

1.3. Paardenhouderij Hoeksebaan 3

In het plan is aan de Hoeksebaan 3 ten behoeve van een paardenhouderij bebouwing positief bestemd. Deze bebouwing is destijds met artikel 17 tijdelijk vergund. Deze tijdelijkheid is inmiddels verstreken. Vervolgens is aan een wijzigingsplan ex artikel 11 WRO, dat voorzag in een nieuw bouwblok ter plaatse, door ons goedkeuring onthouden. De positieve bestemming binnen artikel 4 'Agrarisch met waarden – 1' met een aanduiding 'bouwvlak' en een functieaanduiding 'paardenhouderij' moet dan ook bezien worden als de vestiging van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Deze dient plaats te vinden binnen een bestaand bouwvlak. De regeling, zoals deze nu in het plan is vervat, levert dan ook een strijdigheid op met het ontwerp van de Verordening Ruimte fase 2.