direct naar inhoud van 1. Thema Bevordering van ruimtelijke kwaliteit
concept
NL.IMRO.9930.ra1674bgwouw-0001

1. Thema Bevordering van ruimtelijke kwaliteit

Onze aanwijzing op dit thema heeft concreet betrekking op een drietal onderwerpen, die ook in onze zienswijze specifiek zijn benoemd. Het beleid zoals dat gold ten tijde van het indienen van de zienswijzen (Paraplunota en Interimstructuurvisie) is op dit thema bestendigd in de Verordening Ruimte 1e fase en de ontwerp-Verordening Ruimte 2e fase.

In paragraaf 1.2 van de ontwerp-Verordening Ruimte 2e fase is het thema 'Bevorderen van ruimtelijke kwaliteit' vervat. Middels de artikelen 1.2.1 en 1.2.2 wordt gewezen op de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit en op het investeren in het landschap. Uitgangspunten hierbij zijn onder meer dat het bouwen plaatsvindt binnen een daartoe positief bestemd bouwvlak, dat in principe het opnemen van een nieuw bouwvlak is uitgesloten en dat ernaar wordt gestreefd het buitengebied te ontstenen; van verrommeling en overtollige bebouwing te ontdoen.