direct naar inhoud van 2. Thema Ontwikkelingsmogelijkheden intensieve veehouderij
concept
NL.IMRO.9930.ra1674bgwouw-0001

2. Thema Ontwikkelingsmogelijkheden intensieve veehouderij

In het gewijzigd vastgestelde plan is 1 intensieve veehouderij opgenomen, waarvan het bouwvlak is vergroot. De vestiging van het bedrijf is met vrijstellingsprocedures ex artikel 19 WRO tot stand gekomen: een voor het bedrijf en een voor de mestsilo. In het plan is nu een bouwvlak opgenomen dat aan de oostzijde verruimd is ten opzichte van hetgeen toegestaan is in voornoemde procedures. Artikel 3.3.4. van de Verordening Ruimte stelt dat uitbreiding van het bouwvlak kan tot ten hoogste 1,5 hectare. Het toegekende bouwvlak overschrijdt deze maximale oppervlakte ruimschoots. De aanwijzing richt zich dan ook alleen op het oostelijk deel en op de aanduiding 'bouwvlak' en op de functieaanduiding 'intensieve veehouderij'.