direct naar inhoud van 3.1.2. Herelsestraat
concept
NL.IMRO.9930.ra1674bgwouw-0001
3.1.2. Herelsestraat

Artikel 3.8.2. van de Verordening ruimte stelt dat het toevoegen van woningen aan het buitengebied niet is toegestaan tenzij het één van de daarin genoemde gevallen betreft. Hiervan is aan de Herelsestraat geen sprake. De verordening bevat daarnaast nadere regels voor ruimte-voor-ruimtekavels, kwaliteitsverbetering in bebouwingsconcentraties en nieuwe landgoederen.

Voor het toevoegen van de bestemming 'Wonen – 2' aan de Herelsestraat (tussen nr.30 en nr.34) wordt in het plan onvoldoende inzicht geboden of en aan welke voorwaarden is voldaan. Er is op deze locatie derhalve een strijdigheid met artikel 3.8.2.