direct naar inhoud van 3.1.3. Plantagebaan
concept
NL.IMRO.9930.ra1674bgwouw-0001
3.1.3. Plantagebaan

Artikel 3.8.2. van de Verordening ruimte stelt dat het toevoegen van woningen aan het buitengebied niet is toegestaan tenzij het één van de daarin genoemde gevallen betreft. Hiervan is aan de Plantagebaan geen sprake. De verordening bevat daarnaast nadere regels voor ruimte-voor-ruimtekavels, kwaliteitsverbetering in bebouwingsconcentraties en nieuwe landgoederen.

Voor het toevoegen van de bestemming 'Wonen – 2' aan de Plantagebaan nabij nr.229 wordt in het plan onvoldoende inzicht geboden of en aan welke voorwaarden is voldaan. Er is op deze locaties derhalve een strijdigheid met artikel 3.8.2.