direct naar inhoud van 3.2.1. Moerstraatseweg 14a
concept
NL.IMRO.9930.ra1674bgwouw-0001
3.2.1. Moerstraatseweg 14a

Aan de locatie Moerstraatseweg 14a is een agrarische bedrijfsbestemming omgezet in de bestemming 'Bedrijf – 4' met de aanduiding 'groothandel en verwerking agrarische producten'. Hiermee is hier een positieve niet-agrarische bedrijfsbestemming opgenomen voor een bedrijfsactiviteit in de milieucategorie 3 of hoger waar deze voorheen niet positief bestemd was. Hierdoor is er sprake van de vestiging van een dergelijk type bedrijf en daarmee van strijdigheid met artikel 3.8.10.