direct naar inhoud van 3.2.3. Kruislandseweg 2a
concept
NL.IMRO.9930.ra1674bgwouw-0001
3.2.3. Kruislandseweg 2a

Aan de locatie Kruislandseweg 2a is een woonbestemming gewijzigd in de bestemming 'Bedrijf – 3' met de aanduiding 'grondverzetbedrijf'.Hiermee is hier een positieve niet-agrarische bedrijfsbestemming opgenomen voor een bedrijfsactiviteit in de milieucategorie 3 of hoger waar deze voorheen niet positief bestemd was. Hierdoor is er sprake van de vestiging van een dergelijk type bedrijf en daarmee van strijdigheid met artikel 3.8.10.