direct naar inhoud van Besluit
concept
NL.IMRO.9930.ra1674bgwouw-0001

Besluit

Wij constateren dat bij een ongewijzigde inwerkingtreding van het bestemmingsplan provinciale belangen worden geschaad. Onder verwijzing naar hetgeen wij onder "Provinciale belangen" hebben overwogen, is het voor de bescherming van deze belangen noodzakelijk dat de delen van het bestemmingsplan niet in werking treden.
Wij besluiten daarom op grond van artikel 3.8 lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening de aanwijzing te geven dat het Bestemmingsplan 'Buitengebied Wouw', zoals vastgesteld op 8 juli 2010 niet in stand blijft voor de volgende onderdelen:

  • 1. Artikel 29.2.1 'Maximaal toelaatbaar', voor zover dit ziet op artikel 24 'Wonen – 2'.
  • 2. Artikelen 3.3.3 & 4.3.5 'Gebouwen buiten bouwvlak (veldschuurtjes e.d.)'.
  • 3. Artikelen 3.7.10 & 4.7.10 & 5.7.10 & 6.7.7 & 7.7.7 'Huisvesting tijdelijke werknemers agrarische bedrijven'.
  • 4. Aan de Moerstraatseweg 14a de bestemming artikel 11 'Bedrijf - 4' en de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - groothandel en verwerking agrarische producten'.
  • 5. Aan de Plantagebaan 58 de bestemming artikel 11 'Bedrijf - 4' en de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – aannemersbedrijf'.
  • 6. Aan de Kruislandseweg 2a de bestemming artikel 10 'Bedrijf - 3' en de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – grondverzetbedrijf'.
  • 7. Aan de Hoeksebaan 3 de aanduiding 'bouwvlak' en de functieaanduiding 'paardenhouderij' binnen de bestemming artikel 4 'Agrarisch met waarden - 1'.
  • 8. De locatie tussen Herelsestraat 30 en 34 de bestemming artikel 24 'Wonen - 2'.
  • 9. De locatie nabij (ten zuiden) Plantagebaan 229 de bestemming artikel 24 'Wonen - 2'.
  • 10. Aan de Spellestraat 42c gedeeltelijk (het oostelijk deel) de aanduiding 'bouwvlak' en de functieaanduiding 'intensieve veehouderij' binnen de bestemming artikel 3 'Agrarisch'.