direct naar inhoud van Regels
vastgesteld

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.1 wijzigingsverordening:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.wijzvr14g0798Biest-va01, met de bijbehorende regels.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2 Wijzigingen

De Verordening ruimte 2014 wordt als volgt gewijzigd:

2.1 Bestaand stedelijk gebied

ln verband met de omgevingsvergunning Biestsestraat 55' te Biest-Houtakker gemeente Hilvarenbeek wordt de begrenzing van de structuur 'bestaand stedelijk gebied' als volgt gewijzigd:

Aan de zuidwest kant wordt een strook toegevoegd;

2.2 Groenblauwe mantel

ln verband met de omgevingsvergunning 'Biestsestraat 55' te Biest-Houtakker gemeente Hilvarenbeek wordt de begrenzing van de structuur 'groenblauwe mantel' als volgt gewijzigd:

Aan de zuidwest kant wordt een strook verwijderd;

2.3 Attentiegebied ecologische hoofdstructuur

In verband met de toekenning van de structuur Bestaand stedelijk gebied aan gronden aan de Biestsestraat 55 te Biest-Houtakker wordt daar de aanduiding Attentiegebied ecologische hoofdstructuur verwijderd;

2.4 Cultuurhistorisch vlak

In verband met de toekenning van de structuur Bestaand stedelijk gebied aan gronden aan de Biestsestraat 55 te Biest-Houtakker wordt daar de aanduiding Cultuurhistorisch vlak verwijderd;

2.5 Beperkingen veehouderij

In verband met de toekenning van de structuur Bestaand stedelijk gebied aan gronden aan de Biestsestraat 55 te Biest-Houtakker wordt daar de aanduiding Beperkingen veehouderij verwijderd.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als: Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Biestsestraat 55 HilvarenbeekĀ