direct naar inhoud van Artikel I Begripsbepaling
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4
Status: vastgesteld

Artikel I Begripsbepaling