direct naar inhoud van Artikel II Wijziging regels
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4
Status: vastgesteld

Artikel II Wijziging regels

In de regels van de Verordening ruimte 2012 wordt na artikel 10.4 een nieuw artikel ingevoegd luidende:

Artikel 10.5 Specifieke locaties glastuinbouw

  • 1. Als specifieke locaties glastuinbouw zijn aangewezen de als zodanig op de kaart aangeduide locaties, waarvan de geometrische plaatsbepaling en de begrenzing met een nauwkeurigheid van 1 meter zijn vastgelegd;
  • 2. In afwijking van artikel 10.4 lid1 geldt de maximumeis van 3 hectare netto glas niet binnen de in dit artikel aangewezen locaties; .
  • 3. Een bestemmingsplan gebaseerd op het bepaalde in het eerste lid neemt voor de desbetreffende locatie het uitgebrachte advies van de adviescommissie Maatwerk Glastuinbouw Solitaire bedrijven in acht.