direct naar inhoud van 2. Toevoegen nieuwe begrenzing
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4
Status: vastgesteld

2. Toevoegen nieuwe begrenzing

Aan de verbeelding van de Verordening ruimte 2012 wordt de volgende begrenzing toegevoegd:

2.1. Aangewezen locatie artikel 10.5

De aanduiding 'Aangewezen locatie artikel 10.5' wordt opgenomen op gronden in gemeenten Halderberge, Oss, Reusel-de Mierden en Sint-Anthonis.