direct naar inhoud van Artikel IV Inwerkingtreding
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4
Status: vastgesteld

Artikel IV Inwerkingtreding

Deze wijzigingsverordening treedt in werking met ingang van 15 november 2013.