direct naar inhoud van 1.3. Inspraak
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4
Status: vastgesteld

1.3. Inspraak

Op 26 april 2013 hebben Provinciale Staten de ontwerp Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4 vrijgegeven voor de ter visie legging. Dit ontwerp heeft met ingang van 21 mei 2013 gedurende 4 weken ter visie gelegen ten behoeve van het indienen van zienswijzen. Er zijn 3 reacties ingekomen, welke niet hebben geresulteerd in een aanpassing van het ontwerp.