direct naar inhoud van 1.4. Raadplegen Verordening ruimte 2012
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4
Status: vastgesteld

1.4. Raadplegen Verordening ruimte 2012

De wijziging heeft alleen betrekking op de begrenzingen van een beperkt aantal aanduidingen in de Verordening ruimte. Daarom dient naast dit wijzigingsbesluit ook altijd de Verordening ruimte 2012 op www.ruimtelijkeplannen.nl te worden geraadpleegd:

  • voor de regels die van toepassing zijn op de gebieden die bij dit besluit o.a. zijn aangeduid als zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling, gebied integratie stad-land, groenblauwe mantel;
  • omdat er nog andere aanduidingen en dus regels op dezelfde locatie van toepassing kunnen zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een zoekgebied voor ecologische verbindingszone, een regionale waterberging, aardkundig waardevol gebied, enz.