direct naar inhoud van 2.11. Heeze-Leende: Sterksel, ten zuiden van Turfven
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4
Status: vastgesteld

2.11. Heeze-Leende: Sterksel, ten zuiden van Turfven

Verzoek:

Waterschap De Dommel verzoekt 2 regionale waterbergingsgebieden nabij Sterksel van de kaarten van de Verordening ruimte te verwijderen. Deze 2 gebieden blijken ten onrechte aangemerkt als waterbergingsgebied. Er is geen sprake van natuurlijke inundatie, maar ten tijde van vaststelling van de gebieden door het waterschap waren op de desbetreffende percelen grondverbeteringswerken uitgevoerd waardoor de ontwatering tijdelijk minder goed was. Najaar 2010 is dit via inspraak van de betreffende eigenaren op het gemeentelijk bestemmingsplan aan het licht gekomen.

Overweging voor kaartwijziging:
Het is ongewenst overbodige waterbergingsgebieden vast te leggen omdat dit onnodige beperkingen op kan leveren voor het gebruik van gronden. Daarom is besloten dit verzoek van het waterschap te honoreren.

Wijziging begrenzing(-en):
Regionaal waterbergingsgebied - verwijdering op een tweetal locaties.