direct naar inhoud van 2.12. Alphen-Chaam: Alphen, Sint Janstraat 10-12
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4
Status: vastgesteld

2.12. Alphen-Chaam: Alphen, Sint Janstraat 10-12

Verzoek:

De gemeente Alphen-Chaam heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor het wijzigen van de aanduiding van de Sint Janstraat, zodat het gebied gaat behoren tot het bestaand stedelijk gebied, zoals dit ook reeds voor de vaststelling van de Verordening ruimte vastlag in het Uitwerkingsplan landelijke regio Alphen-Chaam, Rucphen en Zundert (2004).

Overweging voor kaartwijziging:

Het verzoek om kaartaanpassing heeft vanaf 9 juli tot en met 19 augustus 2013 tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan "Sint Janstraat 10-12" ter inzage gelegen en er zijn geen reacties op ontvangen. Feitelijk gaat het hier om een gebied met een menging van woonbebouwing, winkels en bedrijven. Gelet op de aanwezige functies is een aanduiding als stedelijk gebied passend.

Wijziging begrenzing(-en):

Bestaand stedelijk gebied - toevoeging tussen Sint Janstraat, Prinsehoeflaan en de Kapellekensbaan.

Agrarisch gebied - verwijdering tussen Sint Janstraat, Prinsehoeflaan en de Kapellekensbaan.