direct naar inhoud van 2.2. Aalburg: Veense Plassen en noordzijde Maasdijk
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4
Status: vastgesteld

2.2. Aalburg: Veense Plassen en noordzijde Maasdijk

Verzoek:
De gemeente verzoekt om een uitruil te doen voor het ontwerp van het plan Veense Plassen zodat de 'rode' functies die hierin zijn voorzien passen binnen de aanduiding integratie stad-land zoals aangewezen in de verordening. In het voorstel van de gemeente blijft de omvang van het gebied gelijk door een aantal delen met een groene functie buiten de aanduiding te plaatsen.

Verzocht wordt verder om een deel van het zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling tussen de Veense plassen en de Maasdijk te laten vervallen omdat hier openheid nagestreefd wordt, mede op het oog op de aangrenzende ontwikkeling van de Veense Plassen.

Overweging voor kaartwijziging:
De zuidelijke toevoeging aan gebied integratie stad-land zorgt voor een goede aansluiting van het gebied integratie stad-land bij de huidige aanduiding zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. Dit is logisch en deze kaartaanpassing wordt doorgevoerd.
De in het verzoek als te vervallen stukken gebied integratie stad-land aangegeven percelen bevatten de groene invulling die in de integrale gebiedsvisie is voorzien in samenhang met de rode ontwikkelingen. Deze componenten zijn essentieel in de integrale visie en dienen daarom onderdeel van het gebied integratie stad-land te blijven uitmaken. De gevraagde twee noordelijke toevoegingen kunnen opgelost worden binnen de bestaande begrenzing, eventueel rekening houdend met de kaartnauwkeurigheid, en hoeven dus niet tot aanpassing te leiden.

De wens tot verwijdering van een deel van het zoekgebied ten noorden van de Maasdijk vloeit niet voort vanuit de lagenbenadering - het is niet zo dat het gebied bij nader inzien hiervoor ongeschikt blijkt. Het staat de gemeente vrij om nadere keuzes te maken ten aanzien van het benutten van (delen van) zoekgebieden. Dit noodzaakt op zich niet tot verwijdering van zoekgebied van de kaart van de Vr.
Gelet op de achterliggende motivering c.q. de samenhang met de ontwikkelingen bij de Veense Plassen is het daarentegen wel wenselijk deze zone te betrekken in de integrale visie voor het gebied ten noorden van de Maasdijk. Deze strook ten noorden van de Maasdijk wordt daarom toegevoegd aan het aangrenzende gebied integratie stad-land voor de Veense Plassen.

Wijziging begrenzing(-en):
Gebied integratie stad-land - toevoeging tussen Maasdijk en huidig gebied integratie stad-land voor de Veense Plassen.

Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling - verwijdering voor een strook ten noorden van de Maasdijk die aan gebied integratie stad-land wordt toegevoegd.