direct naar inhoud van 2.3. Steenbergen: ten oosten van Groenedijk
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4
Status: vastgesteld

2.3. Steenbergen: ten oosten van Groenedijk

Aanleiding:
Een agrarische ondernemer, heeft gronden die tot de nog niet ingerichte ecologische hoofdstructuur (ehs) behoren. Hij stelt voor op eigen kosten de helft van deze ehs te realiseren in ruil voor verwijderen van de andere helft uit de begrenzing van de ehs waarna deze gronden kunnen worden verbeterd voor de agrarische bedrijfsvoering door het bedrijf.

Overweging voor kaartwijziging:
Na realisatie van het voorstel wordt ongeveer 3 ha. in een natte natuurparel gerealiseerd, zonder kosten voor aankoop, inrichting en beheer omdat de ondernemer dit voor zijn rekening neemt. Ook wordt de functie ecologische verbindingszone ter plaatse gerealiseerd. Bovendien vermindert de omvang van de beoogde nieuwe ehs - dit past in de doelstelling de aanwezige overbegrenzing in Noord-Brabant terug te brengen.

Wijziging begrenzing(-en):
Ecologische hoofdstructuur - verwijdering op de randen van een aantal agrarische percelen, toevoeging van 2 kleine delen

Groenblauwe mantel - toevoeging op de locatie van de verwijderde ehs. Verwijdering op 2 kleine delen. Zie ook paragraaf 1.1.2 . Wijziging van aangrenzende aanduidingen.