direct naar inhoud van 2.5. Breda: Ruitersboslaan 61
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4
Status: vastgesteld

2.5. Breda: Ruitersboslaan 61

Verzoek:
Verzoek om wijziging van de Verordening ruimte ten behoeve van de herontwikkeling van de voormalig manege aan de Ruitersboslaan 61 en de sportcomplexen atletiekvereniging Sprint en hockeyclub Breda. Verzocht wordt om hier een aanduiding gebied integratie stad-land op te nemen.

Reden is de herontwikkeling van een locatie van een oude manege, tussen de beek De Mark en het stedelijk gebied van Breda. Ontwikkeling van deze locatie (van manege naar tehuis voor dementerende ouderen) past niet binnen de 5000 m² die de Verordening daarvoor stelt (VAB-locatie binnen de groenblauwe mantel). Ontwikkeling is wel mogelijk binnen de aanduiding Integratie Stad-Land, met een gelijktijdige behoud en ontwikkeling van natuur/landschap/cultuurhistorie enz.

Overweging voor kaartwijziging:
Binnen het gebied waar de aanvraag betrekking op heeft, liggen - naast de manege - diverse sportvelden. Het enige gebied waar nog invulling kan worden gegeven aan de aanwezige natuur- en landschapswaarden, betreft 4 ha agrarisch gebied, behorend bij de manege.

Een groot gedeelte van het betreffende gebied met de aanduiding Groen-Blauwe mantel, is al ingevuld met sportvelden e.d. Alleen ca. 4 ha, behorend bij de manege, heeft nog een agrarische functie. Herontwikkeling van de manegelocatie met een meer stedelijke functie, is volgens de Vr alleen mogelijk als het is opgenomen in bestaand stedelijk gebied of integratie stad-land. De aanduiding Integratie stad-land biedt de beste mogelijkheden om de aanwezige natuur- en landschapswaarden veilig te stellen, in samenhang met de rode ontwikkeling. Het plan van de gemeente geeft hier invulling aan.

Wijziging begrenzing(-en):
Gebied integratie stad-land - toevoeging op de gronden behorend bij de manege en de sportcomplexen aan de Ruitersboslaan.