direct naar inhoud van 2.7. Sint-Anthonis: Westerbeek, Stevensstraat 9
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4
Status: vastgesteld

2.7. Sint-Anthonis: Westerbeek, Stevensstraat 9

Aanleiding:
De Commissie Maatwerk Glastuinbouw Solitaire Bedrijven heeft een positief eindadvies gegeven over uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf aan de Stevensstraat 9 te Westerbeek en de daarbij te leveren tegenprestatie.

Overweging voor kaartwijziging:
Om de uitbreidingsplannen daadwerkelijk te kunnen realiseren conform het advies dient deze locatie te worden aangewezen als locatie als bedoeld in artikel 10.5 van de Verordening ruimte 2012. De begrenzing van de locatie is daarbij gebaseerd op de uitbreiding van het bouwvlak zoals opgenomen in het eindadvies van genoemde commissie. Zie ook paragraaf 1.2 . Maatwerk glastuinbouw.

Wijziging begrenzing(-en):
Aangewezen locatie artikel 10.5 - aanduiding toegevoegd conform advies Commissie Maatwerk.