direct naar inhoud van 2.8. Gemert-Bakel: De Mortel, ten zuiden van Leeuwerikweg
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4
Status: vastgesteld

2.8. Gemert-Bakel: De Mortel, ten zuiden van Leeuwerikweg

Verzoek:
Het verzoek betreft een verwijdering van een deel van het bestaand zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling en de toevoeging van een deel aan de andere zijde van de weg . Het zijn met name de bestaande sportvelden (tennis en voetbal) en een strook daarnaast die in het zoekgebied worden opgenomen. Door het 'draaien' van een bestaand voetbalveld ontstaat er ruimte voor een beperkte woon-/werklocatie.

Overweging voor kaartwijziging:
Uit de onderbouwing blijkt ook dat er behoefte is aan categorie 1 en 2 bedrijven die zich goed voegen in een woonomgeving. Bovendien worden enkele bestaande locaties betrokken in het zoekgebied. Vanuit de lagenbenadering zijn er geen belemmeringen om in deze zuidelijke rand van de Mortel een beperkte stedelijke afwikkeling zoals is beoogd, plaats te doen vinden. De bestaande infrastructuur vormt een fysiek duidelijke grens ter afronding van de kern.

Wijziging begrenzing(-en):

Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling - toevoeging ten zuiden van Leeuwerikweg