direct naar inhoud van 2.9. Zundert: Klein-Zundert
Plan: Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4
Status: vastgesteld

2.9. Zundert: Klein-Zundert

Verzoek:
Klein Zundert beschikt nu niet over zoekgebied. De gemeente heeft een Structuurvisie Klein Zundert 2005 opgesteld waarin een onderbouwing is opgenomen voor enige uitbreiding van deze kern.

Overweging voor kaartwijziging:
Met deze structuurvisie hebben wij ingestemd. Een gebiedje aan de oostzijde van de kern is deels al bebouwd, hiervoor wordt de kaart geactualiseerd op GS-niveau. Aansluitend hierop is in de Structuurvisie nog enige woningbouw voorzien, mogelijk ruimte-voor-ruimte initiatieven. Deze ontwikkeling vormt dan een voortzetting van de bestaande ruimtelijke structuur en zal een definitieve afronding aan de oostzijde inhouden. Aan de westzijde is behoefte aan versterking van de structuur en verbetering van de entree omdat de bestaande woningen met de achterzijde richting buitengebied liggen en een rommelig beeld geven.

Wijziging begrenzing(-en):

Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling - toevoeging ten westen en oosten van de kern Klein Zundert