direct naar inhoud van Beoordeling
Plan: Wijziging Verordening ruimte ivm wijzigingsplan Wonen en Sport - Almkerk West, 1e wijziging
Status: vastgesteld

Beoordeling

Met het ontwerp-wijzigingsplan en het daaraan gekoppelde compensatieplan, wordt voldaan aan de vereisten voor herbegrenzing van de ehs ten behoeve van een kleinschalige ingreep, als bedoeld in artikel 4.9, lid 2, van de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011.

Zienswijzen

Tegen het ontwerp-wijzigingsplan is bij de gemeente Woudrichem één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft echter geen betrekking op de herbegrenzing van de ehs en heeft daarmee ook geen gevolgen voor het gemeentelijk verzoek om herbegrenzing.

Conclusie

Gelet op het voorgaande, wij dat met het verzoek om herbegrenzing aan de voorwaarden hiervoor zoals opgenomen in de regels van de Verordening ruimte wordt voldaan.