direct naar inhoud van Inleiding
Plan: Wijziging Verordening ruimte ivm wijzigingsplan Wonen en Sport - Almkerk West, 1e wijziging
Status: vastgesteld

Inleiding

De gemeente Woudrichem heeft een ontwerpwijzigingsplan in procedure gebracht voor de realisering van woningbouw aan de Buitenkade te Almkerk, waarbij tevens wordt voorzien in de verplaatsing van de aanwezige paddenpoel naar een andere locatie aan de Buitenkade. Die locatie is gelegen op circa 250 meter afstand van de huidige locatie aan de westzijde van Almkerk. Daarbij is een wijziging in de ecologische hoofdstructuur (ehs) voorzien ten opzichte van de ehs zoals deze is opgenomen in de Verordening ruimte.

Het realiseren van woningbouw op basis van genoemd wijzigingsplan brengt een aantasting van de ehs met zich mee en het plan voorziet daarom ook in een toevoeging aan de ecologische hoofdstructuur (ehs) ten opzichte van de ehs zoals deze is opgenomen in de Verordening ruimte Noord-Brabant.

Omdat de gemeente bij het vaststellen van een bestemmingsplan de verordening in acht moet nemen, zou het op dit moment niet mogelijk zijn het genoemde bestemmingsplan vast te stellen. Het is immers in strijd met de regels voor de ehs.

Vaststelling is dus alleen mogelijk wanneer de kaart van de Verordening ruimte zodanig is aangepast, dat het bestemmingsplan er niet langer mee in strijd is.

Om aanvaardbare en wenselijke wijzigingen in de ehs in het kader van een bestemmingsplan mogelijk te maken, bevat de verordening een regeling waarbij wij in een aantal gevallen onder voorwaarden de ehs-grenzen kunnen wijzigen.