direct naar inhoud van Procedure van deze herbegrenzing
Plan: Wijziging Verordening ruimte ivm wijzigingsplan Wonen en Sport - Almkerk West, 1e wijziging
Status: vastgesteld

Procedure van deze herbegrenzing

In artikel 4.10. van de Verordening ruimte is een procedure voorzien voor de herbegrenzing van de ehs. Deze strekt ertoe, dat wij kennis kunnen nemen van zienswijzen over de nieuwe ehsgrenzen, voordat wij hierover een besluit nemen. Omwille van overzichtelijkheid en ter voorkoming van vertraging in de gemeentelijke besluitvorming is bepaald dat hiervoor gelegenheid wordt geboden tegelijkertijd met de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan.

Het ontwerpwijzigingsplan 'Wonen en Sport – Almkerk West, 1e wijziging' heeft van 17 februari 2012 tot en met 29 maart 2012 ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen met betrekking tot de benodigde wijziging van de ehs en de voorgestelde natuurcompensatie.

Wij zijn van mening dat hiermee onze beoordeling geheel in lijn met artikel 4.10 tot stand is gekomen.