direct naar inhoud van Raadplegen Verordening ruimte 2011
Plan: Wijziging Verordening ruimte ivm wijzigingsplan Wonen en Sport - Almkerk West, 1e wijziging
Status: vastgesteld

Raadplegen Verordening ruimte 2011

Alléén de wijzigingen zijn in dit plan opgenomen. Daarom dient naast dit plan ook altijd de Verordening ruimte 2011 op www.ruimtelijkeplannen.nl te worden geraadpleegd, omdat er op basis daarvan nog andere aanduidingen en dus regels op dezelfde locatie van toepassing kunnen zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een zoekgebied voor ecologische verbindingszone, een regionale waterberging, aardkundig waardevol gebied, enz.