direct naar inhoud van Artikel 1 Regels
Plan: Wijziging Verordening ruimte ivm wijzigingsplan Wonen en Sport - Almkerk West, 1e wijziging
Status: vastgesteld

Artikel 1 Regels

De wijziging heeft alleen betrekking op de begrenzingen van een aantal aanduidingen in de Verordening ruimte; de regels zoals deze zijn opgenomen in de Verordening ruimte 2011 zijn ook van toepassing op de bij dit besluit gewijzigde legenda-eenheden. Dit komt tot uitdrukking in dit artikel.
Bij digitale raadpleging van dit plan via www.ruimtelijkeplannen.nl is het bovendien via de ingebouwde link mogelijk met één klik mogelijk toegang te krijgen tot de regels en toelichting van de Verordening ruimte 2011.