direct naar inhoud van Wijziging bestaand stedelijk gebied, kernen in landelijk gebied
Plan: Wijziging Verordening ruimte ivm wijzigingsplan Wonen en Sport - Almkerk West, 1e wijziging
Status: vastgesteld

Wijziging bestaand stedelijk gebied, kernen in landelijk gebied

Bestaand stedelijk gebied; kernen in landelijk gebied, toegevoegd

De gronden met deze aanduiding zijn door middel van dit herbegrenzingsbesluit toegevoegd aan het bestaand stedelijk gebied zoals aangewezen in de Verordening ruimte als gevolg van de wijzigingen in de ehs. Meer informatie hierover is te vinden in de paragraaf 'Wijziging van aangrenzende aanduidingen'.