direct naar inhoud van Wijziging ecologische hoofdstructuur
Plan: Wijziging Verordening ruimte ivm wijzigingsplan Wonen en Sport - Almkerk West, 1e wijziging
Status: vastgesteld

Wijziging ecologische hoofdstructuur

Ecologische hoofdstructuur, verwijderd

In verband met de realisering van woningbouw zal een klein deel van de bestaande natuur verdwijnen. Dit is aangeduid als 'Ecologische hoofdstructuur verwijderd'.

Ecologische hoofdstructuur, toegevoegd

De gronden met deze aanduiding zijn door middel van dit herbegrenzingsbesluit toegevoegd aan de ehs zoals aangewezen in de Verordening ruimte. De hier te realiseren natuur dient ter compensatie van de aantasting van de natuur als gevolg van het wijzigingsplan 'Wonen en Sport – Almkerk West- 1e wijziging'.