direct naar inhoud van Besluit
Plan: Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Sint-Michielsgestel
Status: concept
Plantype: reactieve aanwijzing

Besluit

Wij constateren dat bij een ongewijzigde inwerkingtreding van het Bestemmingsplan provinciale belangen worden geschaad. Het is daarom voor de bescherming van provinciale belangen noodzakelijk dat de delen van het bestemmingsplan niet in werking treden. Wij besluiten op grond van artikel 3.8 lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening de aanwijzing te geven dat het bestemmingsplan Buitengebied Sint-Michielsgestel zoals vastgesteld op 16 december 2010 niet in stand blijft voor in deze aanwijzing genoemde onderdelen, te weten:

  • de regels opgenomen in 3.9.15, 7.9.3, 9.9.3, 12.9.3, 13.9.4, 15.9.2 en 16.8.3.