direct naar inhoud van Artikel 1.1.1. Algemene begripsbepalingen
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 1.1.1. Algemene begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. geometrische plaatsbepaling: plaatsbepaling als bedoeld in artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening en nader geregeld in de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008;
  • b. wet: Wet ruimtelijke ordening.