direct naar inhoud van Artikel 1.1.2. Werking van deze verordening
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 1.1.2. Werking van deze verordening
 • 1. Tenzij de aard van de bepaling zich daartegen verzet dan wel tenzij in deze verordening uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt bij toepassing van deze verordening onder bestemmingsplan tevens begrepen:
  • a. een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de wet;
  • b. een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 van de wet;
  • c. een projectbesluit als bedoeld in de artikelen 3.10 van de wet, en
  • d. een besluit als bedoeld in de artikelen 3.40 van de wet.
 • 2. Tenzij de aard van de bepaling zich daartegen verzet dan wel tenzij in deze verordening uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt bij toepassing van deze verordening onder toelichting bij een bestemmingsplan tevens begrepen de ruimtelijke onderbouwing bij een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 van de wet of een besluit als bedoeld in artikel 3.40 van de wet.
 • 3. Tenzij de aard van de bepaling zich daartegen verzet dan wel tenzij in deze verordening uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt bij het voorbereiden en vaststellen van een provinciaal inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 van de wet en een provinciaal projectbesluit als bedoeld in artikel 3.27 van de wet deze verordening op overeenkomstige wijze toegepast.