direct naar inhoud van Artikel 2.1.10. Overgangsbepaling
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 2.1.10. Overgangsbepaling
  • 1. De bepalingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing op een bestemmingsplan waarvan het ontwerp voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening overeenkomstig de wet ter inzage is gelegd.
  • 2. Een bestemmingsplan waarvan het ontwerp vóór 1 januari 2011 overeenkomstig de wet ter inzage is gelegd, bevat in de verantwoording ten aanzien van de afspraken als bedoeld in artikel 2.1.6, eerste lid, onder a, en artikel 2.1.7, eerste lid, onder a, in plaats daarvan een verwijzing naar een relevant schriftelijk document van Gedeputeerde Staten of van de provinciale dienst die betrokken is bij de zorg voor de ruimtelijke ordening.