direct naar inhoud van Artikel 2.1.5. Stedelijke ontwikkeling in de gebieden integratie stad - land
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 2.1.5. Stedelijke ontwikkeling in de gebieden integratie stad - land
  • 1. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 2.1.3 voor een bestemmingsplan dat voorziet in een stedelijke ontwikkeling in een gebied integratie stad-land op grond van een naar hun oordeel verantwoorde stedelijke ontwikkeling in samenhang met een groene landschapsontwikkeling.
  • 2. De in artikel 5.2.1, tweede lid, bedoelde stukken, behorende bij de aanvraag om ontheffing, bevatten tevens:
    • a. een beschrijving van de integrale ruimtelijke visie met betrekking tot de beoogde stedelijke ontwikkeling in samenhang met een groene landschapsontwikkeling;
    • b. een verantwoording van de ruimtelijke afweging die ten grondslag ligt aan de beoogde vorm van stedelijke ontwikkeling,
    • c. de wijze waarop de bepalingen genoemd in artikel 2.1.4 in acht worden genomen.