direct naar inhoud van Artikel 3.1.12. Nadere regels inzake compensatie
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.1.12. Nadere regels inzake compensatie
  • 1. Gedeputeerde Staten stellen nadere regels inzake het compenseren van verlies van ecologische waarden en kenmerken door middel van het realiseren van nieuwe natuurgebieden en het planologisch beschermen van gelijkwaardige gebieden met eenzelfde beschermingsregime, waar zich eenzelfde natuurdoeltype kan ontwikkelen als in het aangetaste gebied.
  • 2. Zolang nadere regels als bedoeld in het eerste lid nog niet zijn vastgesteld en in werking getreden wordt de Beleidsregel natuurcompensatie aangemerkt als nadere regels als bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat natuurcompensatie ook mogelijk is in de ecologische hoofdstructuur.