direct naar inhoud van Artikel 3.1.4. Bescherming van het zoekgebied voor ecologische verbindingszone
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.1.4. Bescherming van het zoekgebied voor ecologische verbindingszone
  • 1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in een zoekgebied voor ecologische verbindingszone strekt tot de verwezenlijking, het behoud en het beheer van een ecologische verbindingszone. Een zoekgebied voor ecologische verbindingszone heeft in een bestemmingsplan een breedte van:
    • a. ten minste 50 meter in bestaand stedelijk gebied en zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling, en
    • b. ten minste 25 meter in alle overige gebieden.
  • 2. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid stelt:
    • a. beperkingen aan stedelijke, agrarische en recreatieve ontwikkelingen, in het bijzonder wat betreft de daarmee verband houdende bebouwing, voor zover zulks nodig is om te voorkomen dat dit gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking, het behoud en het beheer van een ecologische verbindingszone;
    • b. regels ten aanzien van het aanbrengen van oppervlakteverhardingen of verharde oppervlakten van meer dan 100 m2, anders dan een bouwwerk.