direct naar inhoud van Artikel 3.1.9. Wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur op verzoek met toepassing van de saldobenadering
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.1.9. Wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur op verzoek met toepassing van de saldobenadering
 • 1. Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur, zoals bepaald op grond van artikel 3.1.2, eerste lid, wijzigen door toepassing van de saldobenadering.
 • 2. Een wijziging van de begrenzing als bedoeld in het eerste lid kan slechts plaatsvinden indien het verzoek van de gemeente om herbegrenzing vergezeld gaat van een gebiedsvisie waarin is beschreven en onderbouwd dat:
  • a. de kwaliteit van de ecologische hoofdstructuur verbetert, waarbij:
   • 1. de oppervlakte van de ecologische hoofdstructuur minimaal gelijk blijft of toeneemt, of
   • 2. het areaal van de ecologische hoofdstructuur wordt vergroot, ter compensatie van het gebied dat door de activiteiten verloren gaat, waarmee een beter functionerende ecologische hoofdstructuur ontstaat, en
  • b. voldaan wordt aan de nadere regels inzake het compenseren van verlies van ecologische waarden en kenmerken als bedoeld in artikel 3.1.12.
 • 3. Een gebiedsvisie als bedoeld in het tweede lid bevat een beschrijving betreffende:
  • a. de omvang van het gebied waarop de gebiedsvisie betrekking heeft;
  • b. omschrijving van de doelen;
  • c. waarborgen voor de uitvoering.