direct naar inhoud van Artikel 3.2.4. Bescherming reserveringsgebieden waterberging
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.2.4. Bescherming reserveringsgebieden waterberging
  • 1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in een reserveringsgebied waterberging strekt mede tot behoud van het waterbergend vermogen van dat gebied.
  • 2. De toelichting bij een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid dat voorziet in ruimtebeslag of uitbreiding of wijziging van bestaand ruimtebeslag ten behoeve van grootschalige kapitaalintensieve functies bevat een verantwoording over de wijze waarop de geschiktheid van het gebied voor waterberging behouden blijft.