direct naar inhoud van Artikel 3.3.2. Integrale zonering en aanwijzing en begrenzing van overige extensiverings- en verwevingsgebieden
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.3.2. Integrale zonering en aanwijzing en begrenzing van overige extensiverings- en verwevingsgebieden
  • 1. Voor de toepassing van deze paragraaf geldt de integrale zonering waarvan de geometrische plaatsbepaling en begrenzing met een nauwkeurigheid van 25 meter zijn vastgelegd op kaartlaag Ontwikkeling intensieve veehouderij.
  • 2. Als verwevingsgebied en extensiveringsgebied buiten de integrale zonering zijn de als zodanig aangeduide gebieden aangewezen waarvan de geometrische plaatsbepaling en de begrenzing met een nauwkeurigheid van 25 meter zijn vastgelegd op kaartlaag Ontwikkeling intensieve veehouderij.
  • 3. In afwijking van het eerste en tweede lid wordt het bestaand stedelijk gebied zoals aangewezen en begrensd bij artikel 2.1.2, voor de toepassing van deze paragraaf aangemerkt als extensiveringsgebied.