direct naar inhoud van Artikel 3.3.7. Regels voor intensieve geiten- en schapenhouderijen
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.3.7. Regels voor intensieve geiten- en schapenhouderijen

In afwijking van het bepaalde in deze paragraaf geldt tot 1 juni 2012 de regel dat:

  • a. uitbreiding, hervestiging en omschakeling naar een intensieve geiten- of schapenhouderij niet zijn toegestaan;
  • b. vergroting van de bebouwing ten behoeve van een intensieve geiten- of schapenhouderij welke op de peildatum 12 december 2009 aanwezig of in uitvoering was dan wel gebouwd mag worden krachtens een onherroepelijk verleende wettelijke vergunning, niet is toegestaan.