direct naar inhoud van Artikel 3.4.1. Bijzondere begripsbepalingen
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.4.1. Bijzondere begripsbepalingen

In deze paragraaf en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. glastuinbouwbedrijf: agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate in kassen plaatsvindt;
  • b. kas: agrarisch bedrijfsgebouw waarvan de wanden en het dek voornamelijk bestaan uit glas of een ander lichtdoorlatend materiaal en dienend voor de productie van gewassen onder geconditioneerde klimaatomstandigheden waaronder mede begrepen een schuurkas of een permanente tunnel- of boogkas hoger dan 1, 5 meter;
  • c. nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf: projectie van een al dan niet gekoppeld agrarisch bouwblok voor een glastuinbouwbedrijf op een locatie die volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan niet is voorzien van een bouwblok;
  • d. mogelijk doorgroeigebied: gebied waar een beperkt aantal glastuinbouwbedrijven aanwezig is dat zich verder kan ontwikkelen en waar nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf mogelijk is;
  • e. vestigingsgebied: gebied waar nieuwvestiging van en omschakeling naar glastuinbouwbedrijven mogelijk zijn;
  • f. glasboomteeltgebied Zundert: gebied waar kassen mogen worden uitgebreid ten behoeve van de boomteelt;
  • g. herschikking: herschikken van bouwblokken binnen een mogelijk doorgroeigebied waarbij ook nieuwvestiging voor een bestaand glastuinbouwbedrijf in het betreffende gebied mogelijk is;
  • h. netto glas: aantal m2 kasoppervlakte.