direct naar inhoud van Artikel 3.4.4. Regels voor vestigingsgebied
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.4.4. Regels voor vestigingsgebied
 • 1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in een vestigingsgebied bepaalt dat:
  • a. omschakeling naar en uitbreiding van elke bedrijfsvorm en wonen anders dan glastuinbouwbedrijven alleen mogelijk is als in de toelichting wordt verantwoord dat bestaande glastuinbouwbedrijven hierdoor in hun ontwikkeling niet worden gehinderd;
  • b. omschakeling naar en nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf mogelijk zijn, indien de toelichting daartoe een verantwoording bevat.
 • 2. Indien toepassing gegeven wordt aan het bepaalde in het eerste lid, onder b, wordt in het bestemmingsplan vastgelegd welk gedeelte van het vestigingsgebied in aanmerking komt voor de vestiging van clusters van nieuwe bedrijven of clusters van nieuwe en bestaande bedrijven en tot welke omvang individuele bedrijven mogen doorgroeien.
 • 3. In de toelichting bij een bestemmingsplan als bedoeld in het tweede lid wordt een verantwoording van de ruimtelijke afweging gegeven die ten grondslag ligt aan de toegestane ontwikkelingen in het vestigingsgebied.
 • 4. Uit de verantwoording als bedoeld in het derde lid blijkt dat:
  • a. de ontwikkelingen mogelijk zijn binnen de ruimteclaims die er in het gebied liggen voor wonen, werken en natuur;
  • b. een beperking van de omvang van glastuinbouwbedrijven noodzakelijk is in verband met ter plaatse aanwezige waarden en belangen van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, water- en bodemhuishoudkundige of milieuhygiĆ«nische aard.