direct naar inhoud van Artikel 3.4.5. Regels voor glasboomteeltgebied Zundert
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.4.5. Regels voor glasboomteeltgebied Zundert

Een bestemmingsplan dat is gelegen in het glasboomteeltgebied Zundert bepaalt dat kassen mogen worden uitgebreid tot ten hoogste de maxima die zijn vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied 1997 van de gemeente Zundert.