direct naar inhoud van Artikel 3.5.3. Nadere regels inzake ruimte voor ruimte
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 3.5.3. Nadere regels inzake ruimte voor ruimte
  • 1. Gedeputeerde Staten stellen nadere regels ten aanzien van bestemmingsplannen die voorzien in een ruimte-voor-ruimtekavel.
  • 2. Zolang nadere regels als bedoeld in het eerste lid nog niet zijn vastgesteld en in werking zijn getreden wordt de Beleidsregel ruimte-voor-ruimte 2006 aangemerkt als nadere regels als bedoeld in het eerste lid.