direct naar inhoud van Artikel 4.1.1. Bijzondere begripsbepalingen
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 4.1.1. Bijzondere begripsbepalingen

In deze paragraaf en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. stedelijke regio: gebied als bedoeld in artikel 2.1.1, onder e;
  • b. landelijke regio: gebied als bedoeld in artikel 2.1.1 , onder f;
  • c. RPO-gebied: gebied waarvoor een regionaal planningsoverleg is ingesteld;
  • d. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven: regionaal openbaar lichaam zoals ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen voor de regio Eindhoven;
  • e. bedrijventerrein: terrein als bedoeld in artikel 2.1.1 , onder g;
  • f. kantorenlocatie: terrein als bedoeld in artikel 2.1.1 , onder i;
  • g. zeehaventerrein: aaneengesloten terrein met een bruto oppervlakte van ten minste één hectare met een laad- of loskade langs diep vaarwater, toegankelijk voor grote zeeschepen, met de daarbij behorende voorzieningen;
  • h. uitbreidingsvraag: vraag naar bedrijventerreinen, zeehaventerreinen en kantorenlocaties die ontstaat door werkgelegenheidsgroei, verandering van locatievoorkeur en verandering van de hoeveelheid ruimte die een werknemer gebruikt;
  • i. vervangingsvraag: vraag naar bedrijventerreinen, zeehaventerreinen en kantorenlocaties die ontstaat door het onttrekken van een zodanig terrein of een zodanige locatie aan de voorraad, verminderd met de verwachte ruimtewinst ten gevolge van herstructurering, intensivering of meervoudig ruimtegebruik van bestaande bedrijventerreinen, zeehaventerreinen en kantorenlocaties.