direct naar inhoud van Artikel 4.1.2. Instelling regionale planningsoverleggen en aanwijzing van gebieden
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 4.1.2. Instelling regionale planningsoverleggen en aanwijzing van gebieden
  • 1. Er zijn regionale planningsoverleggen voor de volgende gebieden: West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant.
  • 2. Gedeputeerde Staten bepalen nader welke gemeenten tot welk gebied behoren en houden daarbij rekening met de gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, op de diverse beleidsterreinen.