direct naar inhoud van Artikel 4.1.3. Doel regionaal planningsoverleg
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 4.1.3. Doel regionaal planningsoverleg

Een regionaal planningsoverleg is een platform voor gestructureerd overleg over:

  • a. de hoofdlijnen en aspecten van de ruimtelijke ontwikkeling in het RPO-gebied;
  • b. de hoofdzaken van het door de provincie en de in een RPO-gebied gelegen gemeenten te voeren ruimtelijk beleid, als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de wet;
  • c. de hoofdzaken van het door in een RPO-gebied gelegen waterschap of waterschappen te voeren waterbeheer, zoals neergelegd in een of meer beheerplannen als bedoeld in artikel 4.6 van de Waterwet.