direct naar inhoud van Artikel 4.1.4. Samenstelling regionaal planningsoverleg
onherroepelijk
NL.IMRO.9930.vr2010fase1-0005
Artikel 4.1.4. Samenstelling regionaal planningsoverleg
 • 1. Ieder regionaal planningsoverleg bestaat uit:
  • a. een door Gedeputeerde Staten uit hun midden aangewezen lid;
  • b. een door de onderscheiden colleges van burgemeester en wethouders van de in het RPO-gebied gelegen gemeenten uit hun midden aangewezen lid;
  • c. een door de onderscheiden dagelijkse besturen van de in het RPO-gebied gelegen waterschappen uit hun midden aangewezen lid.
 • 2. Het door Gedeputeerde Staten uit hun midden aangewezen lid is voorzitter van de op grond van artikel 4.1.2 ingestelde regionale planningsoverleggen.
 • 3. Gedeputeerde Staten treffen in overleg met de deelnemende gemeenten en waterschappen de nodige voorzieningen voor het secretariaat van de regionale plannningsoverleggen.
 • 4. Voor zover dat vanwege een agendapunt nodig of wenselijk is kan de voorzitter beslissen om uit te nodigen voor deelname aan het overleg:
  • a. een vertegenwoordiger van het ministerie van VROM of van een ander ministerie;
  • b. een vertegenwoordiger van de deelnemende gemeenten en waterschappen, anders dan bedoeld in het eerste lid;
  • c. een door het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven uit zijn midden aangewezen lid;
  • d. een vertegenwoordiger van het bestuur van een of meer maatschappelijke organisaties;
  • e. een door de college van burgemeester en wethouders van een buiten het RPO-gebied gelegen gemeente uit hun midden aangewezen lid.